FizioFit fizisko īpašību testēšana

Fiziskās īpašības tiek testētas un pārbaudītas ar dažādu metožu palīdzību.
Ar testu palīdzību tiek novērtēts treniņu rezultāts un klienta fiziskā sagatavotība.
Testos pārbauda tādas īpašības kā spēks, ātrums, ātrspēks, izturība un veiklība.

Ilgums: 30 minūtes līdz 1 stunda
Maksa: skatīt cenu lapu